Rundabordssamtal 1

Medling som konfliktlösningsmetod: en outnyttjad resurs?

Organiseras av: Docent Ann-Sofie Bergman och Docent Maritha Jacobsson, CESAR

Contact: ann-sofie.bergman@soc.uu.se

I detta seminarium diskuterar forskare, med olika bakgrund medling som metod i socialt arbete med fokus på barn och ungdom. Forskare i detta seminarium skriver tillsammans en bok Medling som konfliktlösning – en outnyttjad resurs? som kommer att publiceras av Nordstedts juridik 2022.

Medverkande:

Docent i socialt arbete, Ann-Sofie Bergman, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet

Juris doktor, Eva Fromholz, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Docent i pedagogik, Ilse Hakvoort, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Docent i socialt arbete, Maritha Jacobsson, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet

Sara Monemi Master of Arts in Theology, in Human Rights, student – Uppsala University

Docent i rättssociologi, Annika Rejmer, Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Fil.dr i sociologi, Lottie Wahlin, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

 

Inledningsvis presenteras olika typer av medling; medlingssamtal i vårdnadstvister, samarbetssamtal, skolmedling och brottsmedling (victim offender mediation, VOM).

I dialog med intresserade deltagare från symposiet kommer följande frågor att diskuteras:

  1. När kan medling vara bra en bra metod, när bör medling undvikas?
  2. Hur kan tankarna bakom medling förstås utifrån teoretiska ramar (t.ex reparativ rättvisa)
  3. Finns det brist på intresse för att använda medling som metod i Sverige, i så fall varför?
  4. Vilka är utmaningarna i det framtida sociala arbetet när det gäller medling?
  5. Vilka utmaningar finns det när det gäller forskning inom området?

Vi ser fram mot intressanta diskussioner!

Ann-Sofie Bergman & Maritha Jacobsson

Contact us

Conference Secretariat
Academic Conferences
E-mail: cesar2021@akademikonferens.se

Direct: +46 18 67 15 33
Switchboard: +46 18 67 10 03

PO Box 7059
750 07 Uppsala, Sweden

Akademikonferens. Logotyp.