Rundabordssamtal 6

Våld i nära relationer –  aktuellt läge, utmaningar och möjligheter i framtida forskning

Tid: Tisdag 16 november kl.15:30-17:00

Organiseras av:

Doktoranderna Stina Lindegren och Josefin Kjellberg, lektor Linn Egeberg Holmgren samt docent Ann-Sofie Bergman

Kontakt: stina.lindegren@soc.uu.se  / josefin.kjellberg@soc.uu.se

Under detta samtal möts forskare med olika inriktning inom området våld i nära relationer för ett samtal om våldsforskningens läge, utmaningar och möjligheter. Medverkande forskare (förutom ovanstående):

 • Maria Eriksson, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Cecilia Kjellgren, docent, Linnéuniversitetet
 • Carolina Överlien, professor, Stockholms universitet
 • Margareta Hydén, professor emerita, Linköpings universitet

Samtalet inleds med en presentation av organisatörer och deltagare. Varje deltagare kommer få ca 3-5 minuter att presentera sin forskning. Resten av samtalet kommer att ägnas åt följande frågeställningar:

 1. Det har under pandemin, möjligen särskilt under våren 2021 i samband med män som mördat sina kvinnliga partners, framstått i media som om våldet ökat samtidigt som pandemin isolerat offren i hemmen med sina förövare.
  • Ser vi inom forskningen en ökning av våldet i nära relationer och/eller dess konsekvenser under pandemin, och hur har det praktiska sociala arbetet i så fall hanterat dessa utmaningar? Vad säger den forskning som hunnit göras på våra respektive områden? Alternativt, vad tror vi utifrån den tidigare forskning som finns på våra respektive områden – hur påverkar pandemin våldet och hur det hanteras i socialt arbete?
 2. Hur kan forskning i socialt arbete i Sverige framöver bidra till att förebygga våldet samt lindra konsekvenserna för de som redan utsatts?
  • Utifrån våra olika perspektiv; vilken slags forskning behöver vi och om vilka områden/ frågeställningar för att komma vidare?
 3. Vilka viktiga responser från socialt arbete i vid bemärkelse, det vill säga även på policynivå, ser vi på utmaningarna i dagsläget avseende våld i nära relationer? (exempelvis införandet av barnfridsbrott, förändringar av bland annat brottsofferparagrafen i förslaget på ny socialtjänstlag, det åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor på 40 punkter som regeringen presenterade i juni 2021 etc.)
  • Vilken betydelse tror vi sådana förändringar kan få, och vilka eventuella ytterligare förändringar skulle behövas? Hur kan forskning i socialt arbete bidra?

Vi ser fram emot intressanta samtal!

Stina, Josefin, Linn & Ann-Sofie

Contact us

Conference Secretariat
Academic Conferences
E-mail: cesar2021@akademikonferens.se

Direct: +46 18 67 15 33
Switchboard: +46 18 67 10 03

PO Box 7059
750 07 Uppsala, Sweden

Akademikonferens. Logotyp.