Rundabordssamtal 5

Socialt arbete med olika kategorier unga lagöverträdare – hinder och möjligheter i framtidens socialtjänst

Organiseras av: Michael Tärnfalk CESAR

Samtalet börjar kl. 15.30 och slutar kl. 17.00

Medverkande forskare:

Andersson, Peter, FD, lektor i socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet,

Kaldal, Anna, Professor i processrätt och kursföreståndare, juridiska institutionen, Stockholms universitet

Tärnfalk, Michael, lektor i socialt arbete, CESAR, sociologiska institutionen, Uppsala Universitet.

Innehåll och upplägg

Under detta samtal möter vi forskare med kompetens inom områdena socialt arbete och juridik för ett samtal om socialt arbete med olika kategorier unga lagöverträdare i förhållande till vad utbildningen i socialt arbete förbereder för, vad forskningen fokuserar och förutsättningarna för den sociala praktiken at lyckas arbeta framgångsrikt med unga lagöverträdare. Vi kommer att diskutera de utmaningar och möjligheter som dessa områden innebär. 

 

Frågeställningar

  1. Med utgångspunkt från dessa resultat, vilka behov föreligger i utbildningen av socionomer och är det möjligt att grundutbildningen ska/kan täcka samtliga kunskapsbehov socionomer har för kommande arbete med unga lagöverträdare? Hur kan forskning i socialt arbete bidra?
  2. Utifrån olika perspektiv; vilken slags forskning behöver vi? Vilka områden och frågeställningar behöver vi utveckla för att komma vidare?
  3. Vilka är utmaningarna i dagsläget avseende socialt arbete med unga lagöverträdare och hur kan forskningen i socialt arbete bidra till att förstärka praktikens möjligheter till framgångsrikt arbete?

 

Vi ser fram emot spännande samtal!

Anna, Michael & Peter

Contact us

Conference Secretariat
Academic Conferences
E-mail: cesar2021@akademikonferens.se

Direct: +46 18 67 15 33
Switchboard: +46 18 67 10 03

PO Box 7059
750 07 Uppsala, Sweden

Akademikonferens. Logotyp.