Rundabordssamtal 3

Betydelser av sociala perspektiv i funktionshinderforskning inom socialt arbete?

Organiseras av: Kristina Engwall, Docent, CESAR

Kontakt: kristina.engwall@soc.uu.se

 

Funktionshinderforskning inom socialt arbete präglas ofta av sociala perspektiv. I tider av pandemi, ekonomiska besparingar och starkt fokus på arbetssätt- och metoder inom socialtjänsten, vilka betydelser ges sociala perspektiv på funktionshinderforskning?

De medverkande i rundabordssamtalet är alla verksamma forskare inom ämnet socialt arbete och har lång erfarenhet av funktionshinderforskning.

Medverkande:

Gunnel Andersson, Docent, Stockholms universitet
Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Docent, Södertörns högskola
Lill Hultman, Fil Dr, Karolinska institutet och Södertörns högskola
Veronica Lövgren, Docent, Umeå universitet

 

I dialog med intresserade symposiedeltagare spänner diskussionen över följande frågor:

  1. Påverkas forskningen av samtidens förändringar och i så fall hur?
  2. Vilka utmaningar står funktionshinderforskning inom socialt arbete inför?
  3. Hur kan sociala perspektiv på funktionshinderforskning bidra till det praktiska sociala arbetet?

Contact us

Conference Secretariat
Academic Conferences
E-mail: cesar2021@akademikonferens.se

Direct: +46 18 67 15 33
Switchboard: +46 18 67 10 03

PO Box 7059
750 07 Uppsala, Sweden

Akademikonferens. Logotyp.